Водопенни пожарогасители

Описание:
Пожарогасители намиращи се под постоянно налягане.
Приложение:
Използва се за гасене на нефтопродукти и пожари клас А и В.
Гасителен агент:
Пяна AFFF - 3%
Цвят на пожарогасителя:
Червен
Изтласкващ газ:
Азот (N)
Работно налягане:
14 bar
Изпитано налягане:
25 bar
Видове:
"файър килър"
Носими - 6л. и 9л.