Огнепреградители

Описание:
Огнепреградителят е предназначен за монтиране на дихателните тръби (отдушници) на резервоари за светли нефтопродукти с обем до 50 куб.м.
Габаритни размери:
  • дължина - min. 470 mm.
  • ширина - 118 mm

Присъединителни размери:

  • G 1 1/2" (БДС 2000 - 80)
  • Ширина на хлабината - max 0,6 mm.
  • Дължина на хлабината - 40 мм.
  • Пробно хидравлично налягане - 0,035 МРа
  • Маса - 7,7 кг.