Надземен хидрант

КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ
НА НАДЗЕМЕН ХИДРАНТ
DN 80/100
1. Основа
2. Долна колона
3. Горна колона
4. Долен фланец
5. Вретенна звезда
6. Кръгъл предпазител
7. Пръстен на главата
8. Глава
9. Затягащ пръстен
10. Уплътнително бутало
11. Долен опорен прът
12. Горен опорен прът
13. Отвор за изпразване
14. Уплътнителен пръстен
15. Вретенна гайка
16. Втулка
17. Щифт
18. Накрайник на прът
19. Накрайник на прът
20 Втулка за главата
21.Вретено
22. Полиетиленова тръба
23. Закрепващ болт
24. Направляваща шайба
25. Осигурителен пръстен
26. Предпазна капачка
27. Вентилационен вентил
28. Запушалка
29. В-твърд съединител
DIN 14318 75 mm.
30. Капачка за В-твърд съединител
31. Коляно 90 градуса 3/8"
32. Болт М8х50
33. Гайка М8 DIN 934
34. Болт М16
35. Гайка М16 DIN 934
36. Болт М8х45 DIN 933
37. Болт М8х16 DIN 912
38. "О"-пръстен 155х3,2
39. "О"-пръстен 25х3,5
40. Верига с пръстен за В-съединител
41. Междинен детайл
42. А-твърд съединител
DIN14319 105 mm.
43. Капачка за А-съединител
44. Верига с пръстен за А-съединител

Пожарни подземни хидранти (България)

Подземния хидрант служи за зареждане на пожарогасителни съоръжения, за производствени нужди и друго водочерпене, с условен светъл отвор (номинален вътрешен диаметър съответно с d-60mm. и d-80mm.), и степен на номинално налягане 1,6 МРа.Водовземането се осъществява само от едно място.
СХЕМАТИЧНО ОПИСАНИЕ НА ПОДЗЕМЕН ХИДРАНТ КОМПЛЕКТОВКА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕТАЙЛИТЕ И МЕРКИ