Комплект за автомобили

  • Пожарогасител 1 кг. прахов.
  • Аптечка
  • Триъгълник светлоотразителен
  • Елек сигнален (светлоотразителна жилетка)