Вливни фунии

Биват три вида: ДУ50, ДУ 80, ДУ 100. Предназначени са за всички видове горива.