Брави антипаник

Предназначение:

Осигурява безпрепятствено напускане на помещенията при аварийни ситуации. Предназначени са за дискотеки, ресторанти, обществено-административни сгради. Предлаганите брави антипаник са лесно приспособими за леви и десни врати, монтират се без затруднение, боядисани са в червен цвят, което ги прави бързо откриваеми в аварийни ситуации.