Водни пожарогасители

6L,9L Foam,9L Water Extinguishers

Описание:
Пожарогасителят се намира под постоянно налягане.
Приложение:
Използва се за гасене на пожари клас А.
Гасителен агент:
Вода
Цвят на пожарогасителя:
Червен
Изтласкващ газ:
Азот (N)
Работно налягане:
14 bar
Изпитано налягане:
25 bar
Видове:
"файър килър"
Носими - 6л. и 9л.