Прахови пожарогасители

1kg,2kg,6kg,9kg 40%ABC Powder Extinguishers

Описание:
Носими и возими прахови пожарогасители намиращи се постоянно под налягане.
Приложение:
Клас BC и АВС пожари
Температурен диапазон:
от -20°С до +60°С.
Гасителен агент:
прах 40%ВС или 40% АВС
Цвят на пожарогасителя:
Червен
Изтласкващ газ:
Азот (N)
Работно налягане:
14 bar
Изпитано налягане:
25 bar
Видове:
Носими - 1kg,2kg,6kg,12kg.
Возими - 25 kg.,50 kg.,100 kg