Автомати за врати

Описание:

Биват два вида: долен и горен;
Горните биват: за врати до 45 кг., за врати до 75 кг., за врати до 100 кг.;
Състоят се от: тяло, неподвижно закрепено до вратата и придърпващ лост.


Предназначение:

За входни врати на административни сгради, кина, театри, ресторанти.