Алпинистко оборудване » Технически средства

Зимни приспособления

Арт. # 1594

Арт. # 1595

Арт. # 1596

racing suite
ski jacket
ski pants

Арт. # 178

Арт. # 155

Арт. # 1281

snow shovel

compact snow shovel
carbon avalanche probe

Арт. # 1005

Арт. # 1009

Арт. # 1012

superlight avalanche probe
light avalanche probe
fast avalanche probe

Арт. # 959

Арт. # 1545

Арт. # 1560

snowshoes
junior snowshoes
sealskins